Het ontstaan

De Wishful Doing Foundation is opgericht om de doelstellingen van Studio Tjeerd Veenhoven te kunnen verwezenlijken vanuit een non-profit uitgangspunt. Studio Tjeerd Veenhoven bestaat reeds 15 jaar en is zeer ervaren in het succesvol opstarten van sociale en duurzame projecten. De studio heeft projecten geïnitieerd in Nicaragua, Equador, Zuid Afrika en India waar Palmleather het belangrijkste project is. Tjeerd Veenhoven won daarvoor de aanmoedigingsprijs van de New Material Award en de door AgentschapNL uitgeschreven prijsvraag Green Design Competition 2012. Ook werd hij met het Palmleather project #60 in de MKB Innovatie Top100.

Wat is het doel van de stichting

De Wishful Doing Foundation ondersteunt praktische initiatieven binnen de thema’s natuur, wetenschap, educatie en maatschappij. Naast deze thema’s is het uitgangspunt van de stichting dat de projecten een creatief, innovatief of ambachtelijk karakter moeten hebben. De stichting wil graag een concreet resultaat mogelijk maken. Wij geloven niet in wensdenken en ondersteunen daarom het DOEN.

Hoe trachten wij dit doel te bereiken

De stichting zoekt actief naar geschikte projecten en staat open voor aanbevelingen om haar doelstellingen te behalen. Het netwerk van de stichting is daarbij van groot belang, hier werken we constant aan. De stichting heeft bescheiden middelen die het jaarlijks werft van sponsoren, subsidies en giften. Daarnaast is er de mogelijkheid om inkomsten te genereren uit verkoop. Dit kan voorkomen als de stichting een project ondersteund als ‘launching customer’.

4 Pijlers

Educatie

Alles begint met educatie, het krachtigste middel voor verantwoorde ontwikkeling. De stichting verwacht bij elk te ondersteunen project een educatief aspect.

Maatschappij

De Wishful Doing Foundation stelt zich tot doel kansarmen te ondersteunen door middel van eerlijk loon naar werken. Ook hanteert de stichting een Bottum-Up benadering waarbij in eerste instantie gekeken wordt naar de belangen van de allerarmsten en de locale cultuur daar het in stand houden van de regionale identiteit belangrijk is.

Natuur

De Wishful Doing Foundation stelt zich tot doel projecten te steunen die zo veel mogelijk circulair zijn. Ook streeft de Wishful Doing Foundation er naar de ecologische voetafdruk van de projecten laag te houden.

Wetenschap

De Wishful Doing Foundation heeft een groot netwerk van wetenschappelijke ondersteuning die we graag koppelen aan de vraagstukken die we tegenkomen bij de projecten die we ondersteunen. Open Source kennisoverdracht is ons doel.

Ons team

Simone Larabi

Voorzitter

Hilde Coehoorn – Dijk

Secretaris

Renzo Rivera Bolaños

Penningmeester